Türkler Hangi Renkleri Tercih Ediyor

Dünya Çapındaki Ülkeler Hangi Renkleri Tercih Ediyor?

Şüphesiz ki renk bir göstergenin ötesinde anlamlar taşıyabilir. Sadece renklerin, cinsiyet, din veya kültür ile ilgili anlam taşımadığını söylemek mümkün değil. cBu blog postunda, dünya çapındaki renkleri nasıl ön plana çıkarabileceğimizi ve hangi ülkelerin neleri gözeterek hangi renkleri tercih ettiğini inceleyeceğiz.

Mavi: Sahil ve Deniz Ülkeleri İçin Farklı Bir Anlam İfade Eder

Sahil ve deniz ülkelerinden gelen çoğu toplumda, mavi deniz ile ilgili zihinlerde belli başlı algıları çağrıştırmaktadır. Yaz için maviyi seçmek, havayı serinlemek ve soluk almak için güçlü bir stabilitenin sembolüdür. Genelde ülkeler, tatil endüstrisi için mavi rengi kullanmaya eğilim gösterir; sonuç olarak, bu alan markaları ve şehirleri teşvik eder.

Kırmızı ve Altın: Kimlik ve Bağlılık

İspanyol, Arap, İtalyan ve Fransız toplumları da dahil olmak üzere, kırmızı ve altın rengi«Kimlik»ve «bağlılık»semtti etmeyi şiar eder. Gerek Çin’de gerekse İgitim-batı ülkelerinde, bu iki renk dünyanın değişik topluluklarında aslında benzer anlamlara sahiptir. Kırmızı, bağlılık ve istikrar demektir; ve aynı zamanda kırmızının vatana olan bağlılığı ifade etmesi, toprak ve istikrara özgü olduğu anlamını da beraberinde getirmektedir.

Yeşil: Hijyen ve Doğa ile Kaliteli Hayat

Doğaya bağlılıkla ilgili olarak, yeşil oldukça önemli küresel bir kanalda üretimdir. Yeşil hammadde kullanımının özendirilmesi ve hijyenik yaşam ortamlarının desteklenmesini gösterir. Bunu takip eden çoğu ülke, yeşil ile temiz enerji, hijyen ve kaliteli hayat arasında bir ilişki oluşturmak için bu rengi kullanmaktadır.

Sarı: Güneş ve Selamlaşma

Çoğu Asya ülkelerinde, sarı güneşi veya mevsimleri temsil eder. Sarı özellikle, Vietnam’dan Brezilya’ya, Japonya’dan Mısır’a kadar geniş bir sosyal çevreden gelen insanlar arasında selamlaşmanın bir sembolü olarak kabul edilir. Aynı zamanda, sarı rengin misafirlerin hoş karşılanmasını simgelemesi, bu ülkelerin kültüründe oldukça önemlidir.

Turuncu: Enerji ve Mutluluk

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Hindistan gibi ülkeler, turuncuyu enerji ve mutluluktan ayırt eder. Turuncu güneş ışığıyla parlayan bir enerjiye ve yoğun tutkula sembolize edilir; ayrıca çoğu insan tarafından, egzotik baharatlar, enfes meyveler, sayısız fırsatlarla harika yemekler arasında renkli ve özel bir görünüş oluşturur.

Mor: Güzellik ve Değişiklik

Mor, başka bir ulusu temsil eden kültürlerden gelen çok sayıda insan arasında güzelliğin sembolü olarak kabul edilir. Lale, somon ve pembe mor renkler, kadınları kutsanan kültürlerde de özellikle çok rağbet görmektedir. Onlara güzellik ve değişiklik gösteren, romantizm ve masalsı bir dolu ifade ettikleri için, bu renkler gıpta edilirler.

Çok renkli bir dünyada tüm kültürlerin ortak noktalarını arayan insanlar, ülkelerin renk tercihi üzerine merak ediyor. Her ülkenin kendine özgü renkleri ve sosyal sembolleri vardır. Peki hangi renklerin hangi ülkeler tarafından tercih edildiği? Ya da neye karşı neyi simgelemeyi tercih ettikleri?

Türkiye

Türkiye’de Renklerin Anlamı Türkiye’nin resmi milli renkleri yeşil ve kırmızıdır. Yeşil, Müslümanlığın bağlılığını temsil ederken, kırmızı ise cesaretin, kahramanlığın ve azimli insanların eserinden gelen zaferleri simgeler. Fakat kırmızı aynı zamanda cihanın farengi ve güzelliğinin, Türkiye”nin topraklarının genişliğinin ve halkının genişliğinin de simgesel renkleridir. Türkiye, yeşil-kırmızı renkleri olmasına rağmen, maviye de büyük önem vermektedir. Mavi, Atatürkçü çizginin temsilcisidir. Bu ülkenin kurucu figürü Mustafa Kemal Atatürk’e saygısı simgelerken, Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü kurumlarına da bir saygı niteliği taşır.

İngiltere

İngiltere’de Renklerin Anlamı İngiltere’nin resmi bayrağı, Kraliyet Ailesi kırmızı, beyaz ve mavinin bir kombinasyonunu içerir. Mavi, beyaz ve kırmızının simgelerine kraliyet davası için bağlılık gösterdiği düşünülür. Kraliyet ailesinin liderliğinden tabi olmayı temsil ederken, mavi ve beyaz, İngiliz rüyasının satır başlarını temsil eder. İki renk, İngiliz halkının kalbine koyduğu umuda ve hayallerine temsildir. Bir diğer önemli simgesel renk olan kırmızı, Kraliyet Çizgisi’ni ve Avrupa yolculuğunu temsil eder. Aynı zamanda kırmızı alafranga kültürünün birçok örneğini temsil eder.

Çin Halk Cumhuriyeti

Çin’de Renklerin Anlamı Çince kültürü, renklerin doğal olayları yansıttığına inanmaktadır. Beyaz, ölümü; siyah ise doğumu anlatıyor. Turuncu, başarı filan temsil eder. Bununla birlikte, Çin’deki resmi milli renkleri, sarı ve mavidir. Sarı, özellikle emperyal aileye saygı gösteriyor. Konuşulan efsanelere göre, Çin’in ikonik Imperatoru Huang Di, sarı pantolon giyerek, kraliyet sarısı renkte bir elbise giyerek, uzayda kutsal bir tarafı hafızasında tuttu. Sarı renk, bu ihtişamın ve onurun temsili olarak kabul edilir. Mavi ise genel olarak Çin halkını temsil eder. Doğa ya da denizin rengini simgeler. Fakat aynı zamanda Çinli insanların canlı doğaya karşı saygısını da temsil eder.
Fransa’da Renklerin Anlamı Fransa’nın milli renkleri galon ve mavidir. Galon alfons’ın yeşil ve sarı renkte giydiği bir cadıyla anılır. Galon, diğer klasik Avrupa renklerine uygun olarak Fransa’yı temsil ederken, mavi, Frank Krallığı’nın zenginliğini ve gücünü temsil eder. Genellikle Frank Krallığının ünlü simgelerinden birine, Devrimin lideri Marie Antoinette’e sarıldı.

Hindistan

Hint’de Renklerin Anlamı Hindistan’ın resmi renkleri pembe, sarı ve mor. Bu renkler sahip oldukları yoğun sembolik anlamlar ile sık sık kullanılır. Mor Ganesha’nın sembolü olan aslandan köken alır ve bilgeliği temsil eder. Pembe ise feminity, güzellik ve hoşgörü ile Hint toplumunda duyulan aşk ve sevgi duygularını temsil eder. Yine Hint kültüründe turuncu, Budist dininin ve Hinduizminin önemli bir simgesidir. Sonuç Renkler kültürleri ve kültürleri insanları anlamamıza yardımcı olur. Ülkelerin kendi özel renkleri ve anlamları vardır.

Brezilya

Brezilyalılar mavi ve yeşil ile yakından ilgilidir. Mavi, Brezilyalıların kariyer amaçlarına bağlı olarak tarafsızlık ve sağduyulu davranışlarını temsil eder. Yeşil ise temiz hava, koruma anlamında gücü simgeler. Considerada ve Verde’nin Viva sahne adı, bu iki renkten gelir. Verde’nin “Yeşil Gün” festivalleri de aynı nedenle yapılır.

Rusya

Ruslar için maviyi özgürlüğü, soyluluğu, sadeliği hatırlatan güzel bir renk olarak görürler. Ayrıca kırmızı, Rusya için çok önemlidir. Her ne kadar sosyalist rejimlerin sembolü olarak işaretsiz olsa da, Rusya enerji, başarı ve Rus kökenini sembolize eder. Kırmızıyla mavi bir kombinasyonunda, Bayrakta olduğu gibihabercilik, kudret ve önyargısızlığı temsil eder.

Japonya

Japon plastik sanat, Japon bayrağındaki kırmızı ve beyazla özdeşleşmiştir. Kırmızı Japonlar tarafından canlılık, sadakat ve bilgelik alameti olarak görülür. Beyaz ise onur, dayanıklılık ve saflığı ifade eder. Sarıda Japonlarda hayat ve enerjiyi temsil eder. Lacivert ise huzur ve rahatlama için izlenir.